Sabtu, 30 April 2016

Protokol PHBI Majelis Taklim Al-UmarohPembukaan
Assalamu’alaikum wr.wb

Bismillahir rohmaanir rohiim

Alhamdulillahi Robbil’ Aalamiin,    Wassolaatu wassalaamu ala asyrofil anbiya’i wal mursalin, wa ala aalihi wasahbini aj’ main. Amma ba’ du

Yang kami hormati Bapak Penceramah
Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Umaroh
Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Jelutung
Yang kami hormati Ibu-ibu Jama’ah hadirin-hadirat yang dirahmati Allah

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa hadir dirumah Allah ini dalam rangka memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW tahun 1437 Hijriyah.

Sholawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allohumma solli alaa syaidina Muhammad wa’ alaa aalihi Syaidina Muhammad
Semoga kita  semua mendapat syafa’at di yaumil akhir nanti amin…..

Adapun susunan Acara kita pada hari ini adalah :
1.      Pembacaan Ummul Qur’an
2.      Pembacaan Qalam Ilahi
3.      Pembacaan Al Barzanji dan Sholawat
4.      Kata Sambutan
5.      Tausiyah
6.      Do’a

Memasuki acara pertama yaitu pembacaan Ummul Qur’an yang akan dipimpin oleh : …………………….. kepada Ibu dipersilahkan.
Semoga dengan pembacaan Ummul Qur’an tadi kegiatan Acara ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin…..

Acara kedua Pembacaan Ayat Suci al-Qur’an yang akan dilantunkan oleh ibu…………………………dan saritilawah oleh ibu……………………….
Kepada ibu kami persilahkan

Terima kasih kepada ibu semoga bagi ibu yang membaca dan kita yang mendengarkannya senantiasa dilimpahkan pahala oleh Allah SWT. Amin….

Selanjutnya pembacaan sholawat badar yang akan dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Umaroh. Kepada ibu-ibu kami persilahkan.

Selanjutnya Laporan ketua Panitia acara dalam hal ini disampaikan oleh ibu……………

Sambutan dari Ketua Panitia Pengurus BKMT wilayah kecamatan jelutung Ibu Hj. Nurhayati, S.Pd kepada ibu dipersilahkan.

Acara kita hentikan sejenak untuk mengikuti shalat Ashar berjamaah bagi ibu-ibu yang batal wudhunya silahkan mengambil wudhu terlebih dahulu.
--------------------------------------------------Sholat Ashar--------------------------------------------------
Memasuki puncak acara peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, marilahkita bersama-sama mendengar hikmah tausiyah yang akan disampaikan oeh Al Mukarro Bapak Ustadz…………………………
Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz…………………… semoga apa yang telah Beliau sampaikan tadi dapat kita petik hikmahnya, untuk kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari… amin…

Dengan berakhirnya Do’a tadi berakhir pula acara kita pada sore hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadian ibu-ibu semuanya, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dihati ibu-ibu semua.

Akhirul kalam
Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Sambutan Ketua Majelis TaklimPra Kata
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi Robbil’ Aalamiin,    Wassolaatu wassalaamu ala asyrofil anbiya’i wal mursalin, wa ala aalihi wasahbini aj’ main. Amma ba’ du

·         Yang kami hormati Bapak Penceramah
·         Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Umaroh
·         Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Jelutung
·         Yang kami hormati Ibu-ibu Jama’ah hadirin-hadirat yang dirahmati Allah SWT

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa hadir dirumah Allah ini dalam rangka memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW tahun 1437 Hijriyah.

Sholawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allohumma solli alaa syaidina Muhammad wa’ alaa aalihi Syaidina Muhammad
Semoga kita  semua mendapat syafa’at di yaumil akhir nanti amin…..

Kami mewakili seluruh Panitia pelaksana Acara mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh Ibu-ibu yang hadir, khususnya pada tamu undangan, teman-teman kami dari berbagai Majelis Taklim yang telah berkenan meluangkan waktunya memenuhi undangan kami.

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami disini atas kehadiran Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan setiap langkah kaki ibu-ibu menuju kemari senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT. Amin...

Kepada seluruh Ibu-ibu warga RT.10 yang telah turut berpartisipasi menyumbangkan baik moril maupun materilnya, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik, mudah-mudahan dapat menjadi ladang amal bagi kita semua yang bisa kita petik buahnya diakhirat nanti. Amin...

Salah satu hikmah yang bisa kita petik dari peringatan hari besar islam ini adalah kita bisa saling bersilaturahmi , saling kunjung mengunjungi antara pengajian ke pengajian yang lainnya, sehingga semunya dapat merasakan indahnya kebersamaan, mudah-mudahan dapat mempererat tali silaturahmi diantara kita semua.

Selanjutnya kami dari Panitia pelaksana acara juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada dalam penyambutan kami, penempatan, jamuan dan lain sebagainya terdapat banyak kekurangan, karena manusia tidak bisa lepas dari kesalahan dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wata’ala

Itu saja yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatiannya
Mohon maaf atas segala kekurangannya
Akhirul Kalam
Wabillahi Taufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Ketua Majelis Taklim

Ibu Acih Nurjanah

Undangan PHBI Isra' Miraj'


Panitia Peringatan Isra’ Mi’raj
MAJELIS TAKLIM AL-UMAROH

Jl. H. Agus Salim Lrg. Manunggal RT.10 Kel. Handil Kec. Jelutung Kota Jambi                                           Hp.0852 6995 1789Perihal          :  Undangan PHBI                                                               Jambi, 10 Mei 2016


Kepada Yth   :
Bapak / Ibu / Sdr
.................................
Di
       Tempat


Assalamua’alaikum Wr.Wb
Segala puji bagi Allah SWT Kholiqul Alam, Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW, Sahabat serta seluruh pengikut-Nya yang setia sampai akhir zaman dan kami do’akan semoga Ibu-ibu sekeluarga dalam keadaan sehat wal afiat. Amin...
Sehubungan dengan akan dilaksanakan Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW tahun 1437 H, kami dari Panitia Pelaksana PHBI Majelis Taklim Al-Umaroh mengundang Ibu-Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal     :  Selasa. 10 Mei 2016
Pukul                    :  14.00 s/d selesai
Tempat                :  Masjid Al-Umaroh
Penceramah        :  Ustadz Ridwan Djalil, M.Pd.I

Demikian Undangan ini kami sampaikan, semoga Ibu-ibu dapat hadir tepat pada waktunya, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Ketua,
Ibu Yusnita Junaidi
Sekretaris,
Ibu Sunarti Hambali

Mengetahui,
Ketua Majelis TaklimIbu Acih Nurjanah

NB : Diharapkan setiap KK membawa Nasi Kotak + 5 kotak (diatas jam 13.00 WIB)

Senin, 07 Maret 2016

Contoh Surat Keterangan Kematian
RUKUN TETANGGA 10
KELURAHAN HANDIL JAYA
KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI
Jl. Kapten Soejono (Samping Kantor Kesbang) Kota Jambi

http://ketuart.blogspot.com


SURAT KETERANGAN KEMATIAN
No. 05/KLJATNEG/X/2015

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua RT.10 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Menerangkan bahwa :

Nama Lengkap             :                                                                                                                      
Tempat/ Tgl Lahir         :                                                                                                                              
Pekerjaan                      :                                                                                                                              
Agama                            :                                                                                                                              
Alamat                            :                                                                                                                              
                                                                                                                                                                

TELAH MENINGGAL DUNIA
Pada :
Hari / tanggal                :                                                                                                                              
Pukul                              :                                                                                                                              
Tempat                                                                                                                                                        
Dimakamkan di            :                                                                                                                              

Demikian surat keterangan kematian ini dibuat dengan sebenar - benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jambi,
Ketua RT.10


PONIMAN